Jordbearbetning (harvning, plöjning mm)
Dikesröjning (Ilsboröjare)
Stenborrning
Trädfällning