Färdigkapad torr ved:

1 kubik 30-centimeters björkved på rus:
570 kr

1 kubik 30-centimeters blandved på rus:
500 kr

Frakt till dörr kan ombesörjas.

Kapas på beställning i valfria längder på rus:

Gran-/Tallved 320:-/kubiken
Blandved 380:-/kubiken
Björkved 450:-/kubiken